Medverkan vid Mässa 2 oktober

Det finns möjlighet att delta i Mässa i Heliga Kors Kyrka den 2 oktober.

 

Tid: 2 Oktober kl 11:00. OBS Samling kl 10:00

 

Anmälningslista: Kommer att finnas på körövningen 24/9 i Listerby samt på ordinarie övning 26/9.

Nyhetsarkiv