Rapport från Styrelsemöte 12/9

Vi kommer att efter våra styrelsemöten börja lägga ut lite information om vad som diskuterat här på hemsidan. Detta för att  körens medlemmar ska veta lite om vad som är på gång.

 

Vi hade 12/9 styrelsemöte som inleddes med lite reflektioner över vårens alla aktiviteter. Konceptet på avslutningen med "tysk buffé" sågs som lyckat. På styrelsemötet pratade vi bl a om och planerade övningsdagen i Listerby 24 september. Dagen kommer att inledas med gemensam fika. Helmuth har erbjudit sig att fixa en soppa till lunch vilket accepteras, bestäms att kören står för kostnaden för maten men att bidrag från enskild körmedlem tacksamt tas emot ;-). Bröd och smör kommer också finnas.

Vi diskuterade också höstens planering, där fokus kommer att ligga på julgospeln den 3 december. Kontakt ska också tas med Rejoice för att försöka få till ett nytt samarbete med dem under våren 2012 där vi bjuder in dem till oss.

Vi diskuterade även kommande styrelsearbete där vi kommer att gå igenom körens stadgar för att se om de ser ok ut eller om något behöver förändras. Förslag på förändring behöver iså fall beslutas på årsmötet 2012. Diskussioner om tiden för hur länge man sitter styrelsen. Hur ser intresset ut i kören för styrelsearbete? Intresse för annat arbete i kören i olika grupper? Förslag på grupp för fest/aktiviteter kom upp.

Genomgång av de stående punkterna om ekonomi och hemsidan. Hemsidan är uppdaterad med lite fotografier samt lite ny layout på körens sida. Nytt lösenord till körens aktiva medlemmar är på gång om ett par veckor.

Styrelsen genom Marie

Nyhetsarkiv