Rapport från styrelsemötet 12/12

Under styrelsemötet pratade vi om de genomförda julkonserterna 3/12, vilka båda kändes bra, speciellt den första. Diskuterades om upplägget som vi haft med två konserter på samma dag ska ändras, t ex ha två konserter på olika dagar?. För- och nackdelar diskuterades. Frågan kommer att tas upp på årsmötet.

Julmarknaden 22/12 diskuterades, tid för samling, repertoar (se separat information, ovan).

Vårens aktiviteter togs upp: Terminen startar 9/1. 29/1 har vi konsert i Karlshamn tillsammans med Maris kör och amerikanska gospelsångaren Cinque Cullar från Chicago. Texter och ljudfiler på de olika stämmorna läggs på vår hemsida snarast ("Aktuellt material"). Vi fixar listor för samåkning till och från Karlshamn. Vidare kommer vi under våren arbeta med material från Mattias Elvis projekt. Längre fram i vår (maj) får vi körbesök från Tyskland.

Vi pratade också om planering inför årsmötet som kommer att äga rum 19/3. Lena S och Marie jobbar med att gå igenom stadgarna. Förslag till förändringar kommer att skickas ut till alla aktiva körmedlemmar i god tid innan årsmötet.

Nästa styrelsemöte äger rum 30/1 då vi även bjuder in valberedningen till mötet.

 

Styrelsen vill passa på att önska alla körmedlemmar en riktigt God Jul och Gott Nytt GospelÅr!!

 

// Styrelsen genom Marie

 

Nyhetsarkiv