Delta i gudstjänst 14/4

Det finns möjlighet för körens medlemmar att delta i gudstjänst i Heliga Kors kyrka 14 april kl 14:00. Samling kl 13:00

 

Det finns en lista på körövningarna där man kan skriva upp sig om man vill vara med.

 

Den 8 april kl 18:15 är det inplanerat en extra övning för de som kommer att delta. (Plats: Kyrkans hus precis före ordinarie gospelövning.)

 

Nyhetsarkiv