Information inför Gospelmässa Alla helgons dag 2/11

Gospelmässan startar kl 17:00 i Heliga kors kyrka.

Kören samlas kl 14:30 i kyrkan inför konsterten.
Klädsel är svart med lila scarfar/slipsar (scarfar och slipsar delas ut innan konserten).

Preliminär låtlista är:

  • We sing praises to thee
  • Awesome
  • Ride on King Jesus
  • Friend of God
  • Heaven is my goal
  • Oh when the saints/Swing low
  • Hallelujah Amen
  • You didn´t give up                  

Nyhetsarkiv