Gospelfestival Växjö           8 februari 2020

Mer info och anmälningslista finns på körövning.

Kören står för anmälningsavgiften.
Anmälan senast 11/11 (Bindande!)

Nyhetsarkiv