Årsmöte 2020                 (per capsulam)

Denna våren har ju tyvärr inte blivit som planerat - inte heller körens planering av aktiviteter. Bl a så fick vi ju skjuta på Årsmötet.

Nu kan vi inte längre skjuta upp Årsmötet (pga av  att bl a banken behöver ha in årsmöteshandlingar med namn på styrelsen samt att vi måste kunna visa att vi är en aktiv och fungerande förening). 

Vi kan ju dock pga rådande Coronasituation inte samla medlemmarna i ett fysiskt årsmöte, på plats tillsammans, utan istället har styrelsen beslutat att årsmötet får ske per capsulam (via mail och hemsida).

Det innebär att Årsmötesprotokoll och övriga obligatoriska handlingar skickas ut via detta mail till körens medlemmar. Alla handlingar läggs publiceras även på föreningens hemsida.

Om man som medlem har invändningar mot något av innehållet i årsmötesprotokollet ska  detta senast 2020-05-31 meddelas styrelsen via mail info@heligakorsgospel.se

Med vänlig hälsning

Styrelsen
genom
Marie Johansson, ordförande

Nyhetsarkiv