Årsmöte 2021-03-22

Kallelse till årets årsmöte för Heliga Kors Gospel.

Även i år blir årsmötet i en lite annorlunda form pga pandemin vilket gör att vi tyvärr inte kan samla hela kören.

Styrelsen har därför beslutat att genomföra årsmötet digitalt via vår Facebook-grupp (vår interna grupp). Det kommer att gå till på samma sätt som våra körövningar. Ni kommer att ges möjlighet att lämna synpunkter mm under mötet genom att skriva kommentar.
Vi kommer inte kunna ha några djupa diskussioner så om behov av detta finns får vi ta det när kören kan träffas igen.

Kallelse

Kallelse till
ÅRSMÖTE 2021
Heliga Kors Gospel
 
Datum 2021-03-22   kl 19:00    
Plats: Digitalt på Körens interna Facebook-sida
 
 
§ 1 Mötets öppnande                 
 
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
 
§ 3 Val av mötesordförande
 
§ 4 Val av mötessekreterare
 
§ 5 Val av person att justera protokollet tillika rösträknare. 
 
§ 6 Godkännande av dagordningen 
 
§ 7 Verksamhetsberättelse
 
§ 8 Ekonomisk berättelse
 
§ 9 Revisionsberättelse
     
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet
 
§ 11 Verksamhetsplan
 
§ 12 Val av styrelse 
 
§ 13 Val av valberedning 
 
§ 14 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 
§ 15 Mötets avslutande
 
 
Välkomna!
Styrelsen

Nyhetsarkiv