Tidigare framträdanden som kören gjort

4 februari 2018
Heliga Kors Gospel träffade återigen Walter Owens för en dag i gospelns tecken. En dag med workshop och övning tillsammans.
Dagen avslutades med gemensam konsert i heliga kors kyrka.
Sydöstran

28 december 2017
Deltog Heliga Kors Gospel som kär bakom Magnus Carlsspn under hans julkonsert "Änglarnas tid" i Bräkne-Hoby kyrka.
Kören sjöng några sånger tillsammans med Magnus Carlsson och främförde även ett par egna sånger.

Walter Owens tillsammans med Heliga Kors Gospel i Listerby kyrka. Foto: Martina Karlsson Walter Owens tillsammans med Heliga Kors Gospel i Listerby kyrka. Foto: Martina Karlsson

31 januari 2016
Gästades Heliga Kors Gospel av Walter Owens som är en mycket inspirerande körledare och gospelprofil från Chicago. Heliga Kors Gospel har även tidigare haft samarbete med Walter Owens..
Dagen avslutades med en gemensam gospelkonsert i Listerby kyrka.

24 -26 januari 2014
Deltog kören i Malmö Gospel Festival. Tillsammans med ca 250 andra körsångare avslutades  helgen med en konsert. Allt under ledning av de mycket inspirerande gospelprofilerna Anna Weister Andersson, Walter Owens och Lamont Lenox.
 

16 - 20 maj 2012
Gästades Heliga Kors Gospel av den tyska gospelkören FoGoMo från Fockbeck.  Besöket avslutades med gemensam konsert i Heliga kors kyrka.

29 april - 2 maj 2011
Genomförde Heliga Kors Gospel med band en turné i norra Tyskland. Kören deltog i workshops och hade konserter i Kiel och i Kiels närområde.

5 februari 2011
Gästade Heliga Kors Gospel Lund och genomförde tillsammans med gospelkören Rejoice en konsert i Allhelgonakyrkan.

18 September 2010
Framförde kören en bejublad jubileumskonsert i Heliga Kors kyrka för att fira körens exakt på dagen10-årsjubileum. (Artikel i BLT)
.
7 Mars 2010
Genomfördes en gemensam konsert i Heliga Kors Kyrka tillsammans med Rejoice, gospelkör från Lund.

Walter Owens Walter Owens

2 Februari 2010

Tillsammans med Walter Owens framförde Heliga Kors Gospel och Carl Gustafs Gospel en medryckande konsert i Heliga Kors Kyrka.

Walter Owens är en mycket inspirerande körledare och arbetar som Minister of Music and Art i Salem Baptist Church i Chicago.

 

Lördagen den 31 januari 2009

Framförde Heliga Kors Gospel och "masschoir" sånger av

körens låtskrivande medlemmar Lina Malm och Martina Karlsson i Carl Gustafs kyrka i Karlshamn.
 

1-4 maj 2008

Åkte kören på turné till norra Tyskland!

Heliga Kors Gospel genomförde flera framträdanden i bland annat Kiel och Hamburg.

Walt Whitman Walt Whitman

20 januari 2008

Gästades kören av Walt Whitman för en gemensam gospelkonsert

i Heliga Kors Kyrka. Walt Whitman är en inspirerande körledare med

en smittande energi som gästat Sverige som instruktör under Stockholm

Gospel Körfestivalen. Walt är också körledare för Soul Children av Chicago,
                               en ungdomskör utöver det vanliga.