Kören

Heliga Kors Gospel är en kör som startade sin verksamhet hösten årc2000. Nuvarande körledare för Heliga Kors Gospel är Mari Sjöberg, kantor i Svenska kyrkan Ronneby.  Kören grundades av Staffan Sundås som även var körens ledare fram till 2012

För närvarande har kören ca 40 medlemmar i olika åldrar som varje vecka samlas för att sjunga medryckande gospel. Genom åren har vi funnit inspiration och kunskap i möten med amerikanska och svenska gospelprofiler som Walt Whitman, Charles May, Jay T Hairston, Walter Owens, Cyndee Peters, Lasse Axelsson och Maria Nordenback. Vi gläds också över körsamarbeten med andra gospelkörer.
Hösten 2005 spelade Heliga Kors Gospel in sin första skiva i Pama Records studio i Kristianopel.

I maj 2008 åkte kören på sin första utlandsturné i norra Tyskland med konserter i såväl Kiel som i Hamburg. Våren 2011 genomfördes en ny turnéresa till Tyskland, även denna gången i Kiel med omnejd.


Kören är knuten till Svenska Kyrkan Ronneby.

Repertoar

Vi sjunger allt från spirituals till av egna medlemmar nyskrivet material. I våra program försöker vi arbeta med variation såväl språkmässigt som stilmässigt.

 

Ny medlem?


Tag kontakt med  Heliga Kors Gospels körledare:

 
Mari Sjöberg 0457-45 52 70

mari.sjoberg@svenskakyrkan.se

 
Nyintagning till kören vid varje terminsstart,
Finns möjligheter att få en fadder i kören om man så önskar.

 

 

Kören under Tysklandsturnén, 2008. Foto Martina Karlsson