Media

CD skivor

Hösten 2005 spelade Heliga Kors Gospel in sin första skiva. Kören hade då, 2005, funnits i fem år och ville med den här skivan fira detta jubileum. Vi hoppas att Du som lyssnare kan känna något av den glädje som gospeln ger oss.


Nothäfte

Nothäfte med gospellåtar skrivna av två av körens medlemmar, Lina Malm och Martina Karlsson och med arrangemang av Staffan Sundås och Mattias Johansson har blivit utgivet av Gehrmans Musikförlag

Beställa CD-skivan

CD: n kostar 100 kr och kan beställas genom att maila till mari.sjoberg@svenskakyrkan.se och betala in 120 kr (inkl 20 kr för porto) på postgiro 45 23 44-5. Uppge namn, adress och antal skivor på postgiroblanketten eller på meddelanderaden om du betalar via Internet.

Lyssningsexempel

YouTube