Heliga Kors Gospel är utifrån olika trosinriktningar en fritt sammansatt kör
som med glädje och social gemenskap verkar för att skapa mervärde
.

                                                                                                                            

Körens gemensamma värdegrund, 2008

Heliga Kors Gospel

Aktuellt

Kommande


Lördagen 4 december kl 16:00
i Heliga kors kyrka

Heliga Kors Gospel, band och solister under ledning av Mari Sjöberg