Heliga Kors Gospel är utifrån olika trosinriktningar en fritt sammansatt kör
som med glädje och social gemenskap verkar för att skapa mervärde
.

                                                                                                                            

Körens gemensamma värdegrund, 2008

Heliga Kors Gospel

Aktuellt

Kommande

Julgospel!

Lördag 7 december kl 16:00 

i

Heliga Kors kyrka

Välkomna!