Heliga Kors Gospel är utifrån olika trosinriktningar en fritt sammansatt kör
som med glädje och social gemenskap verkar för att skapa mervärde
.

                                                                                                                            

Körens gemensamma värdegrund, 2008

Heliga Kors Gospel

Aktuellt

Kommande

Mässa Söndag 11/11 kl. 11:00
i Heliga Kors kyrka


Maria Linnér, konfirmander, Mija Lindahl, Heliga Kors Gospel, komp, solister och Mari Sjöberg