Heliga Kors Gospel är utifrån olika trosinriktningar en fritt sammansatt kör
som med glädje och social gemenskap verkar för att skapa mervärde
.

                                                                                                                            

Körens gemensamma värdegrund, 2008

Heliga Kors Gospel

Aktuellt

Kommande

JULGOSPEL
Lördag 3/12 kl 16:00
i Heliga Kors kyrka.

Varmt välkomna!