Heliga Kors Gospel är utifrån olika trosinriktningar en fritt sammansatt kör
som med glädje och social gemenskap verkar för att skapa mervärde
.

                                                                                                                            

Körens gemensamma värdegrund, 2008

Heliga Kors Gospel

Aktuellt

Kommande

Gospelkonsert

Lördag 28 januari kl 17:00 i Carl Gustaf kyrka, Karlshamn

Sömdag 29 januari kl 17:00 i Fredrikskyrkan, Karlskrona


Gospelkonsert med Isaac Cates, Kansas City, USA tillsammans med Carlshamn Gospel & Carlskrona Gospel och Heliga Kors Gospel!

Körledare: Mari Sundås, Staffan Sundås och Mari Sjöberg

Välkomna!