Info om körövningar i Coronatider

Nu i Corona-tider så har vi fått frågor om Heliga Kors Gospels körövningar och konserter. 

Vi kommer att följa Ronneby pastorats rekommendationer och ha öppet för körövning..
 
Var och en i kören behöver själva avgöra om man väljer att närvara vid körövningarna eller inte. Det finns full förståelse för om man väljer att avstå i nuläget.

Det är viktigt att man stannar hemma om man är förkyld eller har feber.

Vi väljer att flytta vårt årsmöte 16/3 till senare under våren - detta för att ingen ska känna sig tvingad att komma för mötets skull.
Vi återkommer med nytt datum.

Vad gäller Lyckå gospelfestival så är det senaste beskedet från Bosse att man planerar att ha festivalen i nuläget. - även här får ju var och en själv avgöra om man vill medverka eller inte.

Vi följer naturligtvis noga om andra rekommendationer och beslut kommer så håll ögonen öppna om ev ny information vad gäller körövningar och gospelfestivalen.

Om ni väljer att avstå från körövningen på måndag så lämna besked på Facebook eller till Mari Sjöberg

Nyhetsarkiv